Սեպտեմբեր 2016

divider

1. Քիմիատերապիայի կուրս Մարիետա Բազիկյանի համար 150.000 ՀՀ դրամ

2. Քիմիատերապիայի կուրս Միլենա Ղուկասյանի համար 160.000 ՀՀ դրամ

3. Քիմիատերապիայի կուրս Միլենա Ղուկասյանի համար 160.000 ՀՀ դրամ

4. Բանկային ծախս 14.364 ՀՀ դրամ