divider

1. Առաքելյան Ալիսա, վիրահատություն Մոսկվայում (125.000 ռուբլի) 931.250 ՀՀ դրամ

2. Կարապետյան Աստղիկ 172.700 ՀՀ դրամ

3. Կարապետյան Աստղիկ 500.000 ՀՀ դրամ

4. Քիմիատերապիայի կուրս Միլենա Ղուկասյանի համար 320.000 ՀՀ դրամ

5. Բանկային ծախս 20.991 ՀՀ դրամ