Հունվար - 2017 թ.

divider

1. Կարապետյան Յանա, վիրահատություն Մոսկվայում (60.000 ռուբլի) 474.000 ՀՀ դրամ

5. Բանկային ծախս 29.159 ՀՀ դրամ