Հունիս 2017

divider

1. Քիմիատերապիայի կուրս Գոռ Խալաթյանի համար 244.250 ՀՀ դրամ

2. Նիդերլանդներից քիմիատերապիայի դեղորայքների գնում 565.856 ՀՀ դրամ