Նոյեմբեր 2018

divider

1. Քիմիատերապիայի կուրս Բաբայան Աննայի համար 96.000 ՀՀ դրամ

2. Քիմիատերապիայի կուրս Զաքարյան Հռիփսիմեի համար 150.000 ՀՀ դրամ