Փետրվար 2019

divider

1. Վիրահատության ֆինանսավորում Մարիյա Պողոսյանի համար 240.000 ՀՀ դրամ

2. Քիմիատերապիայի կուրս Զաքարյան Հռիփսիմեի համար 150.000 ՀՀ դրամ