Ապրիլ 2019

divider

1. Քիմիատերապիայի կուրս Մովսիսյան Լուսինեի համար 150.000 ՀՀ դրամ

2. Քիմիատերապիայի կուրս Ֆահրադյան Վարդգեսի համար 150.000 ՀՀ դրամ