Հուլիս 2019

divider

1. Քիմիատերապիայի կուրս Զոհրաբյան Լիանայի համար 150.000 ՀՀ դրամ

2. Վերականգնողական կուրս Խաչատրյան Մարյամի համար 250.000 ՀՀ դրամ