Հունիս 2016

divider

1. Քիմիատերապիայի կուրս Թաթևոսյան Աբրահամի համար 199.600 ՀՀ դրամ

2. Բանկային ծախսեր 34.166 ՀՀ դրամ