Հոկտեմբեր 2019

divider

1. Քիմիատերապիայի կուրս Մովսիսյան Լուսինեի համար 150.000 ՀՀ դրամ

2. Քիմիատերապիայի կուրս Զոհրաբյան Լիանայի համար 200.000 ՀՀ դրամ

3. Քիմիատերապիայի կուրս Լուլուկյան Սիրանուշի համար 250.000 ՀՀ դրամ