Հուլիս 2016

divider

1. Քիմիատերապիայի կուրս Թաթևոսյան Աբրահամի համար 582.000 ՀՀ դրամ

2. Քիմիատերապիայի կուրս Թաթևոսյան Աբրահամի համար 152.000 ՀՀ դրամ

3. "Բարի մամա" բարեգործական հասարակական կազմակերպություն 57.500 ՀՀ դրամ

4. Բանկային ծախս 9.830 ՀՀ դրամ