Բանկային փոխանցում հիմնադրամի հաշվեհամարին

divider

Ստացողի անունը` ՖՈՆԴ 100 ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Ստացողի հաշվեհամարը` 1930055028130100

Շահառու բանկ՝ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ, Երեւան, Հայաստան

Շնորհակալ ենք մեծահոգության համար