Պայմաններ

divider

Սեղմելով "ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՄ" կոճակը՝ Դուք տալիս եք Ձեր անվերապահ համաձայնությունը, որպես

Ձեր կողմից նշված գումարը ամսական կտրվածքով անակցեպտ գանձվի Ձեր կողմից նշված հաշվեհամարից՝ առանց յուրաքանչյուր հաջորդական գանձման համար Ձեր հրացուցիչ համաձայնությունը ստանալու:

Սույնը դիտարկվում է որպես Ձեր կողմից նշված հաշվեհամարը սպասարկող համապատասխան բանկին Ձեր կողմից տրված վճարման հանձնարարական՝

Ձեր հաշվից յուրաքանչյուր ամիս գանձելու Ձեր կողմից նշված գումարը և ուղղելու այն “Ֆոնդ 100” Բարեգործական Հիմնադրամին, որն, իր հերթին, նշված գումարները կուղղի իր կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակների իրագործմանը, այն է՝ ուռուցքային (օնկոլոգիական) հիվանդություններով տառապող երեխաների բժշկական օգնության կազմակերպմանը: