Հաշվետվություն

divider

1. Քիմիատերապիայի կուրս Գոռ Խալաթյանի համար 76.000 ՀՀ դրամ

2. Նիդերլանդներից քիմիատերապիայի դեղորայքների գնում 985.250 ՀՀ դրամ

3. Քիմիատերապիայի կուրս Միքայել Հարությունյանի համար 30.000 ՀՀ դրամ

4. Աշխատավարձ մանկական հոգեբան Եվա Ասրիբաբայանին 60.000 ՀՀ դրամ

Օգոստոս