Հաշվետվություն

divider

1. МРТ հետազոտություն Նիկողոսյան Լուիզայի համար 45.000 ՀՀ դրամ

2. KT հետազոտություն Ջոթյան Սոնա համար 80.000 ՀՀ դրամ

3. VMA միջոցառումից ստացված հանգանակություններից, փոխանցում "Նվիրի կյանք" հիմնադրամին 3.500.000 ՀՀ դրամ

4. Քիմիատերապիայի կուրս Խաչատրյան Թամարայի համար 200.000 ՀՀ դրամ

Մարտ