Հաշվետվություն

divider

1. Քիմիատերապիայի կուրս Մովսիսյան Լուսինեի համար 100.000 ՀՀ դրամ

2. Քիմիատերապիայի կուրս Սահակյան Ռուզաննայի համար 40.000 ՀՀ դրամ

3. Քիմիատերապիայի կուրս Զաքարյան Հռիփսիմեի համար 150.000 ՀՀ դրամ

4. Քիմիատերապիայի կուրս Բարսեղյան Մարիամի համար 100.000 ՀՀ դրամ

Դեկտեմբեր