Հաշվետվություն

divider

1. Օգնություն Ամիրխանյան Տիգրանին 90.000 ՀՀ դրամ

2. Օգնություն Պապոյան Արմենին 90.000 ՀՀ դրամ

3. Օգնություն Ամիրխանյան Տիգրանին 61.400 ՀՀ դրամ

3. Օգնություն Լուլուկյան Մարյամին 40.000 ՀՀ դրամ

4. Օգնություն Ամիրխանյան Տիգրանին 20.700 ՀՀ դրամ

5. Օգնություն ՍՈՐՍ հիմնադրամին 269.432 ՀՀ դրամ

Մայիս