Հաշվետվություն

divider

1. Քիմիատերապիայի կուրս Թաթևոսյան Աբրահամի համար 384.000 ՀՀ դրամ

2. Դոմեյնի տարեկան վարձավճար 12.000 ՀՀ դրամ

3. Քիմիատերապիայի կուրս Մարիետա Բազիկյան համար 250.000 ՀՀ դրամ

4. Բանկային ծախս 39.790 ՀՀ դրամ

5. Բանկային ծախս 11.010 ՀՀ դրամ

6. Պետ. տուրք ՀՀ ԱՆ 5.200 ՀՀ դրամ

7. Բանկային հաշիվների վարման տարեկան վարձավճար 19.200 ՀՀ դրամ

Օգոստոս