Հաշվետվություն

divider

1. Քիմիատերապիայի կուրս Արմեն Գասպարյանի համար 70.000 ՀՀ դրամ

Մարտ

1. Կարապետյան Յանա, վիրահատություն Մոսկվայում (60.000 ռուբլի) 790.000 ՀՀ դրամ

5. Բանկային ծախս 29.159 ՀՀ դրամ

Հունվար